ČETVORODNEVNI SEMINAR: „INTERNE FINANSIJSKE KONTROLE U JAVNOM SEKTORU REPUBLIKE SRBIJE U ODNOSU NA SISTEM UPRAVLJANJA I KONTROLE (MCS) U IPA FONDOVIMA“

ČETVORODNEVNI SEMINAR: „INTERNE FINANSIJSKE KONTROLE U JAVNOM SEKTORU REPUBLIKE SRBIJE U ODNOSU NA SISTEM UPRAVLJANJA I KONTROLE (MCS) U IPA FONDOVIMA“

ČETVORODNEVNI SEMINAR: „INTERNE FINANSIJSKE KONTROLE U JAVNOM SEKTORU REPUBLIKE SRBIJE U ODNOSU NA SISTEM UPRAVLJANJA I KONTROLE (MCS) U IPA FONDOVIMA“ 1024 683 Zoran Grubiša

SEVOI FINANCIAL CONSULTING VAS POZIVA NA ČETVORODNEVNI SEMINAR NA KOME ĆE SE OBRADITI NAJAKTUELNIJE TEME U 2022. GODINI NAMENJENE KORISNICIMA JAVNIH SREDSTAVA U REPUBLICI SRBIJI:

„INTERNE FINANSIJSKE KONTROLE U JAVNOM SEKTORU (FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA I INTERNA REVIZIJA) REPUBLIKE SRBIJE U ODNOSU NA SISTEM UPRAVLJANJA I KONTROLE (MCS) U IPA FONDOVIMA“

7.-10. juna 2022. godine, Hotel Stara Planina

AGENDA

Dan I – 07.06.2022. :

 • 14:00 – 17:00 Registracija učesnika seminara u Hotelu Stara Planina
 • 17:00 – 17:15  Uvodna reč organizatora
 • 17:15 – 18:45
  • Preporuke interne revizije – osnov za unapređenje sistema finansijskog upravljanja i kontrole kod korisnika javnih sredstava (KJS) u Republici Srbiji:
   • Koraci za uvođenje sistema finansijskog upravljanja i kontrole kod korisnika javnih sredstava
   • Preporuke interne revizije kod korisnika javnih sredstava u praksi
   • Korektivne aktivnosti u Akcionom planu

Dan II – 08.06.2022. :

 • 09:00 – 10:30
  • Finansijsko upravljanje i kontrola u Republici Srbiji
  • Procesna orjentacija u sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u Republici Srbiji:
   • Izrada procesa
   • Izrada procedura
   • Izrada dijagrama toka
 • 10:30 – 11:00   Pauza za kafu
 • 11:00 – 13:00
  • Finansijsko upravljanje i kontrola u IPA zemljama:
   • Metod sprovođenja
   • Sistem upravljanja i kontrole
   • Opšta pravila i načela sprovođenja
   • Pravila finansijskog upravljanja
   • Nadzor, kontrola, revizija i zaštita finansijskog interesa EU
 • 13:00 – 14:00   Pauza za ručak
 • 14:00 – 16:00
  • Upravljanje rizicima u sistemu finansijskog upravljanja i kontrole kod korisnika javnih sredstava (KJS) u Republici Srbiji:
   • Analiza i opis rizika
   • Procena rizika
   • Rešavanje rizika
   • Inherentni rizik
   • Rezidualni rizik
   • Registar rizika
   • Strategija upravljanja rizicima
   • Praćenje rizika
   • Pitanja i odgovori

Dan III – 09.06.2022. :

 • 09:00 – 10:30
  • Definicije i klasifikacija nepravilnosti u sistemu finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) u Republici Srbiji
    • Odgovornosti u sistemu upravljanja nepravilnostima
    • Evidentiranje i razvrstavanje nepravilnosti
    • Sistem izveštavanja o nepravilnostima
    • Model obrasca za nepravilnosti na osnovu Smernica za upravljanje nepravilnostima koje je objavila Centralna jedinica za harmonizaciju Ministarstva finansija Republike Srbije i višegodišnje evropske prakse upravljanja nepravilnostima unutar implementiranih sistema FUK-a:
     • Obrazac 1 – Evidencija o nepravilnostima
     • Obrazac 2 – Postupanje po sumnjama na nepravilnosti
     • Obrazac 3 – Objedinjeni izveštaj za 202_. godinu
 • 10:30 – 11:00   Pauza za kafu
 • 11:00 – 13:00
  • Nepravilnosti i prevare u sistemu upravljanja sredstvima EU:
   • Regulatorni okvir
   • Pojam i vrste nepravilnosti
   • Odgovornosti i ovlašćenja u sistemu
   • Prevencija i detekcija nepravilnosti i prevara
   • Red flags – Crvene zastavice
   • Posledice – povraćaj sredstava
 • 13:00 – 14:00   Pauza za ručak
 • 14:00 – 16:00
  • Rukovođenje – INTERNA REVIZIJA
   • Pojam
   • Stil i metode efikasnog rukovođenja
   • Uslovi uspešnog rukovođenja
   • Šta je tim?
   • Formiranje tima za reviziju
   • Upravljanje timom za reviziju

Dan IV – 10.06.2022. :

 • 10:00 – 10:45
  • Javne nabavke u EU, predstavljanje praktičnog vodiča PRAG procedura ugovaranja pomoći EU trećim zemljama
 • 10:45 – 11:15   Pauza za kafu
 • 11:15 – 13:00
  • Tri linije odbrane u efektivnom procesu upravljanja rizikom u sistemu interne kontrole:
   • Predstavljanje modela Tri linije odbrane
   • Povezanost COSO okvira i modela Tri linije odbrane
   • Uloge i odgovornosti u modelu Tri linije odbrane –  nezavisna interna revizija kao treća linija odbrane
   • Četvrta linija odbrane – eksterna revizija; Oslanjanje eksternog revizora na rad internih revizora
 • 13:00 – 14:00   Pauza za ručak

PREDAVAČI NA ČETVORODNEVNOM SEMINARU SU:

Vesna Jovičić, diplomirani ekonomista, ovlašćeni računovođa, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
Zaposlena u Ministarstvu finansija Vlade Republike Srbije. Poseduje dugogodišnje iskustvo na poslovima inspekcije i interne revizije.

Milena Milojević, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru, sertifikovani trener za obuku internih revizora – CFRR, Sertifikovani istražitelj prevara – Međunarodna asocijacija istražitelja prevara ACFE, u postupku sertifikacije za specijalistu za sprečavanje pranja novca – Međunarodna asocijacija ACAMS
Zaposlena u Kancelariji za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije Vlade Republike Srbije. Predavač na brojnim međunarodnim i nacionalnim konferencijama strukovnih udruženja, učesnik panela, okruglih stolova i diskusija na teme: interne revizije u javnom sektoru, interne finansijske kontrole, rizika, etike, nepravilnosti i prevara. Dugogodišnji predsednik sekcije za javni sektor Udruženja internih revizora Srbije i kreator i predavač na interaktivnom kursu ’’Interna revizija – aktivnost koja dodaje vrednost organizacijama javnog sektora“. Ko-mentor na međunarodnom programu sertifikacije za istražitelje prevara pri Ambasadi SAD, U.S. Department of Justice – OPDAT.

Slobodan Karanović, diplomirani ekonomista, ovlašćeni računovođa, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
Zamenik direktora Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije Vlade Republike Srbije do 2021. godine. Od 2013. godine do jula 2015. godine bio je zaposlen u Ministarstvu privrede u Sektoru za kontrolu i nadzor javnih i javno komunalnih preduzeća. Kreator modela programa poslovanja javnih i javno komunalnih preduzeća kao i sistema tromesečnog izveštavanja o realizaciji programa poslovanja.Vodeći eksterni revizor ISO/IEC 27001, Predsednik Komisije za internu reviziju „Železnica Srbije“ ad.

Ljubinko Stanojević, diplomirani ekonomista, ovlašćeni računovođa i revizor, ovlašćeni interni revizor, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
Zaposlen u Kancelariji za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije Vlade Republike Srbije. Ovlašćeni službenik za javne nabavke – trener, vodeći eksterni revizor ISO/IEC 27001, akreditovani realizator programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi Nacionalne akademije za javnu upravu, član Komisije za polaganje ispita za zvanje „ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru“, poseduje dugogodišnje iskustvo u uvođenju sistema finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru Republike Srbije i teoretskoj i praktičnoj obuci internih revizora.

Nalvedina Rukavinaing.
Započela karijeru na izradi dokumentacije sistema finansijskog upravljanja i kontrole pre 12 godina. Jedna od prvih stručnih lica u Republici Srbiji na samoj izradi projekata čije je iskustvo utemeljeno na izradi dokumentacije finansijskog upravljanja i kontrole, ISO 37001:2016, ISO 9001:2015, ISO 14001:2014, ISO 17020:2012 i GDPR na preko 1000 poslovnih subjekata u različitim državama regiona (Republika Hrvatska, Crna Gora, Bosna i Hercegovina). Jedina stručna osoba koja je samostalno izradila 8 projekata ISO 37001:2016 sistema za borbu protiv podmićivanja u regiji. Član interresorne grupe za izradu Strategije za prevenciju i borbu protiv korupcije Bosne i Hercegovine 2020-2024. godine. Tokom godina se isprofilirala kao predavač za finansijsko upravljanje i kontrolu, Strateško planiranje, ISO Standarde i GDPR.

Nemanja Radovićmaster ekonomista
Direktor i vlasnik konsultantske kompanije SEVOI Financial Consulting. Višegodišnje iskustvo u izradi dokumentacije i implementaciji sistema finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru Republike Srbije.

DATUM I MESTO ODRŽAVANJA ČETVORODNEVNOG SEMINARA: 

7.-10. juna 2022. godine, Hotel Stara Planina

 • Cena noćenja po osobi dnevno, jednokrevetna soba, All Inclusive light iznosi 8.000,00 rsd
 • Cena noćenja po osobi dnevno, dvokrevetna soba, All Inclusive light iznosi 5.700,00 rsd
 • U cenu je uračunata:
  • Boravišna taksa
  • All Inclusive light – bogat i raznovrstan doručak, ručak i večera (lokalno stono vino, pivo, voda, bezalkoholna gazirana i negazirana pića uključeno u obroke)
  • Bežični internet u svim sobama i javnim prostorima 100Mb/s
  • Usluge Wellness & Spa centra (spoljni i unutrašnji bazen, teretana, finska sauna, tursko kupatilo, hidromasažna kada, ležaljke i suncobrani u toku letnjeg perioda)

Detalje smeštaja možete pogledati na sajtu: https://www.hotelstaraplanina.com/

KOTIZACIJA ČETVORODNEVNOG SEMINARA: 

 • Za jednu osobu kotizacija iznosi 25.000,00 rsd plus PDV
 • Za dve i više osobe iz iste organizacije kotizacija po osobi iznosi 20.000,00 rsd plus PDV

Agendu sa opisom četvorodnevnog seminara možete preuzeti ovde.

Molimo da na vreme rezervišete svoje mesto na četvorodnevnom seminaru i svoj dolazak i/ili dolazak svojih kolega potvrdite ispunjenom prijavom i pošaljete na adresu: srbija@sevoifc.com.

Za sve dodatne informacije, možete nas kontaktirati.

  Prijavi se na Newsletter

  Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.