Četvorodnevni interaktivni seminar sa radionicama u Vrnjačkoj Banji

Četvorodnevni interaktivni seminar sa radionicama u Vrnjačkoj Banji

Četvorodnevni interaktivni seminar sa radionicama u Vrnjačkoj Banji 1024 623 Zoran Grubiša

SEVOI FINANCIAL CONSULTING I TENDER TEAM POZIVAJU VAS NA ČETVORODNEVNI INTERAKTIVNI SEMINAR SA RADIONICAMA NA KOME ĆE SE OBRADITI DVE NAJAKTUELNIJE TEME U 2021. GODINI NAMENJENE KORISNICIMA JAVNIH SREDSTAVA U REPUBLICI SRBIJI:

„UPRAVLJANJE NEPRAVILNOSTIMA U SISTEMU FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE OD 01.01.2021. GODINE I NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA I NJEGOVA PRIMENA U PRAKSI“

11.05. – 14.05.2021. godine

Hotel Fontana, Vrnjačka Banja

AGENDA SEMINARA

Dan I – 11.05.2021. :

 • 14:00 – 17:00 Registracija učesnika seminara u Hotelu Fontana, Vrnjačka Banja
 • 17:00 – 17:45  Uvodna reč organizatora

Dan II – 12.05.2021. :

„UPRAVLJANJE NEPRAVILNOSTIMA U SISTEMU FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLE OD 01.01.2021. GODINE“

 • 09:00 – 10:45
  • Finansijsko upravljanje i kontrola i Poglavlje 32
  • Zakonska regulativa u Republici Srbiji sa osvrtom na novi Pravilnik o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru (Sl. glasnik RS br 89/2019)
  • Pet komponenti finansijskog upravljanja i kontrole – ukratko o COSO Okviru
 • 10:45 – 11:15   Pauza za kafu
 • 11:15 – 13:00
  • Veza interne revizije i sistema finansijskog upravljanja i kontrole u praksi kod korisnika javnih sredstava u Republici Srbiji
 • 13:00 – 14:00   Pauza za ručak
 • 14:00 – 16:00
  • Definicije i klasifikacija nepravilnosti (FUK)
  • Odgovornosti u sistemu upravljanja nepravilnostima
  • Evidentiranje i razvrstavanje nepravilnosti
  • Sistem izveštavanja o nepravilnostima
  • MODEL OBRAZACA ZA NEPRAVILNOSTI po Smernicama za upravljanje nepravilnostima i Pravilniku o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru (“Sl. glasnik RS”, br. 89/2019)

Dan III – 13.05.2021. :

„NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA I NJEGOVA PRIMENA U PRAKSI“

 • 09:00 – 10:45
  • Pojmovi, načela, izuzeci od primene Zakona o javnim nabavkama, pragovi, partije, rezervisane javne nabavke, dokumentacija, jezik, valuta, komunikacija, postupci javne nabavke, tehnike i instrumenti, posebni režimi nabavke
 • 10:45 – 11:15   Pauza za kafu
 • 11:15 – 13:00
  • Objavljivanje i transparentnost (oglasi o javnoj nabavci), kriterijumi za kvalitativni izbor privrednog subjekta, način ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor, dokazi, registar ponuđača, korišćenje kapaciteta drugih subjekata, podizvođač, kriterijumi za dodelu ugovora, dodela, ugovor i okvirni sporazum
  • Priprema i sprovođenje postupka javne nabavke, plan javnih nabavki, konkursna dokumentacija, tehničke specifikacije, korišćenje oznaka, izveštaj o testiranju, sertifikat i druga dokazna sredstva, stavljanje na raspolaganje tehničkih specifikacija, izvršenje i izmene ugovora o javnoj nabavci, raskid ugovora
 • 13:00 – 14:00   Pauza za ručak
 • 14:00 – 16:00
  • RADIONICA: rad na Portalu javnih nabavki
  • RADIONICA: praktičan pristup izrade procesa po novom Zakonu o javnim nabavkama

Dan IV – 14.05.2021. :

 • 09:00 – 10:45
  • Pojmovi vezani za centralizovane javne nabavke i tela za centralizovane javne nabavke u skladu sa zakonodavnim i institucionalnim okvirom u Republici Srbiji
  • Funkcija centralizovanih javnih nabavki
  • Prednosti i nedostaci javnih nabavki sprovedenih kao centralizovane javne nabavke sa osvrtom na specifičnost tržišta i prostorno okruženje u kome se odvijaju
  • Predmeti centralizovanih javnih nabavki
  • Utvrđivanje spiskova naručilaca za čije potrebe tela sprovode centralizovane javne nabavke
  • Obezbeđivanje konkurencije u postupcima centralizovanih javnih nabavki sa merama za poboljšanje postupaka centralizovanih javnih nabavki
  • Evaluacija postupaka centralizovanih javnih nabavki sa osvrtom na realizaciju okvirnih sporazuma i ostvarene uštede
  • Sprovođenje postupaka centralizovanih javnih nabavki prikazano kroz analizu jedne nabavne kategorije – primer iz prakse
  • Analiza različitih problema koji su se javili u praksi posle uvođenja centralizovanih nabavki (uvedene Zakonom o javnim nabavkama iz 2012. godine), sa osvrtom na grad Beograd
 • 10:45 – 11:15   Pauza za kafu
 • 11:15 – 13:00
  • Pravna zaštita, postupak zaštite prava, postupak pred Republičkom komisijom, sudska zaštita, posebna ovlašćenja i najnovija praksa Republičke komisije za zaštitu prava
 • 13:00 – 14:00   Pauza za ručak
 • 14:00 – 16:00
  • Pitanja i odgovori

PREDAVAČI NA ČETVORODNEVNOM SEMINARU SU:

Aleksandar Rakić, diplomirani inž., sertifikovani službenik za javne nabavke
Direktor Službe za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki, tela za centralizovane javne nabavke grada Beograda.  Poseduje višegodišnje iskustvo u oblasti javnih nabavki, od početka uspostavljanja pravila javnih nabavki kao zakonske obaveze. Više od deset godina angažovan na poslovima javnih nabavki, učestvovao u sprovođenju javnih nabavki za potrebe naručilaca, javnih preduzeća, različitih pravnih lica, učestvovao kao jedan od rukovodilaca projekata pri odseku za investicije i Nacionalni investicioni plan.

Sonja Nedeljkovic Albijanić, diplomirani ekonomista, ovlašćeni revizor, ovlašćeni interni revizor, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru
Višegodišnje iskustvo u internoj reviziji, finansijama i računovodstvu. Zaposlena u JP “Emisiona tehnika i veze” na mestu rukovodilac Jedinice za internu reviziju i obavlja poslove interne revizije. Interni proverivač sistema kvaliteta ISO 9001:2008.

Vladimir Stanić, diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom, sertifikovani Službenik za javne nabavke
Samostalni savetnik u Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki gde radi više od sedam godina. Višegodisnje iskustvo u kontrolisanju javnih nabavki, kao i zaštiti prava.

Marko Radaković, diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom, sertifikovani Službenik za javne nabavke
Preko 6 godina angažovan u različitim javnim ustanovama i javnim preduzećima na poslovima javnih nabavki, kao i saradnik na preko 50 ugovora sa različitim pravnim licima. Trenutno zaposlen na mestu rukovodilac Službe za javne nabavke i ugovaranje JP “Putevi Beograda”. Jedan od osnivača konsultantske kuće TENDER TEAM.

Nalvedina Rukavinaing. EOQ Menadžer
Stručni spoljni saradnik izrade projekata SEVOI Financial Consulting čije je iskustvo utemeljeno na izradi dokumentacije finansijskog upravljanja i kontrole i ISO 37001:2016 na preko 1000 poslovnih subjekata u različitim državama (Republika Srbija, Republika Hrvatska, Crna Gora, Bosna i Hercegovina).

Nemanja Radovićmaster ekonomista
Direktor i osnivač konsultantske kompanije SEVOI Finanacial Consulting.

DATUM I MESTO ODRŽAVANJA ČETVORODNEVNOG SEMINARA: 

11.05. – 14.05.2021. godine, Hotel Fontana, Vrnjačka Banja

 • Cena noćenja po osobi dnevno, jednokrevetna superior soba, pun pansion iznosi 6.430,00 rsd
 • Cena noćenja  po osobi dnevno, dvokrevetna superior soba, pun pansion iznosi 5.730,00 rsd
 • U cenu je uračunata:
  • Boravišna taksa
  • Pun pansion
  • Obezbeđeno parking mesto
  • Bežični internet u svim sobama i javnim prostorima 100Mb/s
  • Usluge Wellness & Spa centra

Detalje smeštaja možete pogledati na sajtu: https://fontanavrnjackabanja.com/

KOTIZACIJA ČETVORODNEVNOG SEMINARA: 

 • Za jednu osobu kotizacija iznosi 24.000,00 rsd sa PDV-om
 • Za dve i više osobe iz iste organizacije kotizacija po osobi iznosi 18.000,00 rsd sa PDV-om

BROJ MESTA OGRANIČEN

Newsletter sa opisom četvorodnevnog seminara možete preuzeti ovde.

Molimo da na vreme rezervišete svoje mesto na četvorodnevnom seminaru i svoj dolazak i/ili dolazak svojih kolega potvrdite ispunjenom prijavom i pošaljete na adresu: srbija@sevoifc.com.

Za sve dodatne informacije, možete nas kontaktirati.

  Prijavi se na Newsletter

  Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.