Četvorodnevni interaktivni seminar na Staroj Planini

Četvorodnevni interaktivni seminar na Staroj Planini

Četvorodnevni interaktivni seminar na Staroj Planini 1024 600 Zoran Grubiša

SEVOI FINANCIAL CONSULTING I TENDER TEAM U SARADNJI SA UGOVORNOM PRIVREDNOM KOMOROM ZA RAZVOJ SOCIJALNOG PREDUZETNIŠTVA I DRUŠTVENO ODGOVORNOG POSLOVANJA B2B VAS POZIVAJU NA ČETVORODNEVNI SEMINAR:

“IZRADA PREDLOGA FINANSIJSKIH PLANOVA BUDŽETSKIH KORISNIKA, NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA I SMERNICE ZA OSOBU ZA NEPRAVILNOSTI (FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA)”

08-11. septembra 2020. godine, Hotel Stara Planina

AGENDA

Dan I – 08.09.2020. :

 • 15:00 – 17:00 Registracija učesnika seminara
 • 17:00 – 17:30 Uvodna reč organizatora
 • 17:30 – 18:45 Priprema i donošenje budžeta i finansijskih planova
   • Budžetska klasifikacija
   • Izvori finansiranja
   • Budžetski kalendar

Dan II – 09.09.2020. :
IZRADA PREDLOGA FINANSIJSKIH PLANOVA BUDŽETSKIH KORISNIKA

 • 09:00 – 10:45 Priprema predloga finansijskih planova
  • Uputstvo za pripremu budžeta
  • Priprema i dostavljanje predloga finansijskih planova korisnika sredstava
  • Uniformni programi i programske aktivnosti
  • Ciljevi programa i programskih aktivnosti
  • Obrasci za pripremu predloga programskog budžeta
 • 10:45 – 11:15 Pauza za kafu
 • 11:15 – 13:00 Obrasci za podnošenje predloga finansijskih planova
  • Zahtev za tekuće izdatke
  • Zahtev za dodatna sredstva
  • Zahtev za osnovna sredstva
 • 13:00 – 14:00 Pauza za ručak
 • 14:00 – 16:00
  • Zahtev za finansiranje kapitalnog projekta čija je realizacija u toku
  • Zahtev za finansiranje novog kapitalnog projekta
  • Pregled broja zaposlenih i sredstava za plate u narednoj godini
  • Analiza zainteresovanih strana, problema, ciljeva…
  • Zahtev za izmenu i dopunu Odluke o budžetu (primer obrasca zahteva)
  • Najčešći razlozi odbijanja / dobijanja sredstava i saveti kako to izbeći

Dan III – 10.09.2020. :
NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

 • 09:00 – 10:45
  • Pojmovi, načela, izuzeci od primene Zakona o javnim nabavkama, pragovi, partije, rezervisane javne nabavke, dokumentacija, jezik, valuta, komunikacija, postupci javne nabavke, tehnike i instrumenti, posebni režimi nabavke, rad na Portalu javnih nabavki
 • 10:45 – 11:15 Pauza za kafu
 • 11:15 – 13:00
  • Objavljivanje i transparentnost (oglasi o javnoj nabavci), kriterijumi za kvalitativni izbor privrednog subjekta, način ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor, dokazi, registar ponuđača, korišćenje kapaciteta drugih subjekata, podizvođač, kriterijumi za dodelu ugovora, dodela, ugovor i okvirni sporazum
 • 13:00 – 14:00 Pauza za ručak
 • 14:00 – 16:00
  • Priprema i sprovođenje postupka javne nabavke, plan javnih nabavki, konkursna dokumentacija, tehničke specifikacije, korišćenje oznaka, izveštaj o testiranju, sertifikat i druga dokazna sredstva, stavljanje na raspolaganje tehničkih specifikacija, izvršenje i izmene ugovora o javnoj nabavci, raskid ugovora

Dan IV – 11.09.2020. :
NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA I SMERNICE ZA OSOBU ZA NEPRAVILNOSTI (FINANSIJSKO UPRAVLJANJE I KONTROLA)

 • 09:00 – 10:45
  • Pravna zaštita, postupak zaštite prava, postupak pred Republičkom komisijom, sudska zaštita i posebna ovlašćenja Republičke komisije
 • 10:45 – 11:15 Pauza za kafu
 • 11:15 – 13:00
  • Finansijsko upravljanje i kontrola i Poglavlje 32
  • Zakonska regulativa u Republici Srbiji sa osvrtom na novi Pravilnik o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru (Sl. glasnik RS br 89/2019)
  • Pet komponenti finansijskog upravljanja i kontrole – ukratko o COSO Okviru
  • Elementi upravljanja sistemom – kratak opis obaveznih elemenata sistema
 • 13:00 – 14:00 Pauza za ručak
 • 14:00 – 15:30
  • Definicije i klasifikacija nepravilnosti (FUK)
  • Odgovornosti u sistemu upravljanja nepravilnostima
  • Evidentiranje i razvrstavanje nepravilnosti
  • Sistem izveštavanja o nepravilnostima
 • 15:30 – 16:00
  • Posebno ćemo ovom prilikom predstaviti angažovanje i tehničku pomoć stručnog tima Ugovorne privredne komore za razvoj socijalnog preduzetništva i društveno odgovornog poslovanja B2B u dobijanju bespovratnih sredstava iz EU fondova

PREDAVAČI NA ČETVORODNEVNOM SEMINARU SU:

Miloš Jović, diplomirani pravnik, sertifikovani Službenik za javne nabavke
Višegodišnje iskustvo u javnim nabavkama, od uspostavljanja ovog sistema u našoj zemlji. Najpre je u postupcima javnih nabavki nastupao kao ponuđač, potom kao sertifikovani Službenik za javne nabavke sprovodio postupke javnih nabavki za potrebe naručioca, a od 2013. godine do 2019. godine je bio zaposlen u Upravi za javne nabavke, koju je napustio sa pozicije Rukovodioca grupe za razvoj sistema javnih nabavki. Učestvovao je u izradi izmena i dopuna prethodnog Zakona o javnim nabavkama iz 2015. godine, bio je član radne grupe za izradu novog Zakona o javnim nabavkama i član ekspertske grupe Evropske komisije za javne nabavke. Akeditovani je realizator programa stručnog usavršavanja u javnoj upravi, u ovoj oblasti, od strane Nacionalne akademije za javnu upravu. Kao autor i koautor potpisao je više knjiga iz oblasti javnih nabavki, a njegovi radovi se redovno objavljuju u specijalizovanim časopisima koji obrađuju i teme iz oblasti javnih nabavki.

Marko Radaković, diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom, sertifikovani Službenik za javne nabavke
Preko 6 godina angažovan u različitim javnim ustanovama i javnim preduzećima na poslovima javnih nabavki, kao i saradnik na preko 50 ugovora sa različitim pravnim licima. Trenutno zaposlen kao vodeći stručni saradnik u Sektoru nabavki u okviru JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“. Jedan od osnivača konsultantske kuće Tender team.

Nikola Živančević, diplomirani pravnik, sertifikovani Službenik za javne nabavke
Objavio je, do sada, 15 radova u stručnim časopisima obrađujući aktuelne i kompleksne teme iz oblasti javnih nabavki. Angažovan na preko osamdeset konsultantskih ugovora u oblasti javnih nabavki i javno-privatnog partnerstva, dok oblast u kojoj je pokazao najviše uspeha jeste zaštita prava. Održao je preko 40 predavanja, obuka i edukacija na stručnim skupovima, seminarima i susretima. Na osnivačkoj skupštini „Komore javnih nabavki Srbije“ 2019. godine izabran je na funkciju Sekretara.

Zoran Todosijević, diplomirani ekonomista 
Načelnik gradske uprave za finansije grada Čačka.
Predsednik odbora za finansije Stalne konferencije gradova i opština (SKGO). Akreditovani predavač u Nacionalnoj akademiji za javnu upravu.

Nalvedina Rukavina, ing. EOQ Menadžer 
Direktor izrade projekata SEVOI Financial Consulting čije je iskustvo utemeljeno na izradi dokumentacije finansijskog upravljanja i kontrole i ISO 37001:2016 na preko 900 poslovnih subjekata u različitim državama (Republika Srbija, Republika Hrvatska, Crna Gora, Bosna i Hercegovina).

Doc.dr Snežana Maksimović
Predsednik Ugovorne privredne komore za razvoj socijalnog preduzetništva i društveno odgovornog poslovanja B2B, predavač i saradnik SEVOI Financial Consulting na temu Finansijsko upravljanje i kontrola. Svojim višegodišnjim iskustvom u oblasti finansija u javnom sektoru kroz rad i kroz konsultantske usluge pomogla je brojnim menadžment timovima da efikasno upravljaju i unaprede rezultate svog poslovanja u izazovnim vremenima promena i kriza.

Nemanja Radović, master ekonomista
Direktor i osnivač konsultantske kompanije SEVOI Finanacial Consulting.
Član nadzornog odbora Ugovorne privredne komore za razvoj socijalnog preduzetništva i društveno odgovornog poslovanja B2B.

DATUM I MESTO ODRŽAVANJA ČETVORODNEVNOG SEMINARA: 

08.09. – 11.09.2020. godine, hotel Stara Planina

 • Cena noćenja po osobi dnevno, jednokrevetna soba, All Inclusive light iznosi 7.200,00 rsd
 • Cena noćenja po osobi dnevno, dvokrevetna soba, All Inclusive light iznosi 4.900,00 rsd
 • Cena noćenja po osobi dnevno, trokrevetna soba, All Inclusive light iznosi 4.900,00 rsd
 • U cenu je uračunata:
  • Boravišna taksa
  • All Inclusive light (bogat i raznovrstan buffet doručak, ručak i večera / gazirani i negazirani sokovi i voda , lokalno stono vino i pivo uključeni)
  • Bežični internet u svim sobama i javnim prostorima 100Mb/s
  • Usluge Wellness & Spa centra (spoljni i unutrašnji bazen, teretana, finska sauna, tursko kupatilo, hidromasažna kada)

Detalje smeštaja možete pogledati na sajtu: https://www.hotelstaraplanina.com/

KOTIZACIJA ČETVORODNEVNOG SEMINARA:

 • Za jednu osobu kotizacija iznosi 15.000,00 rsd bez PDV-a
 • Za dve osobe iz iste organizacije kotizacija iznosi 25.000,00 rsd bez PDV-a
 • Za tri osobe iz iste organiracije kotizacija iznosi 30.000,00 rsd bez PDV-a

BROJ MESTA OGRANIČEN

Newsletter s opisom seminara možete preuzeti ovde.

Molimo da na vreme rezervišete svoje mesto na seminaru i svoj dolazak i/ili dolazak svojih kolega potvrdite ispunjenom prijavom i pošaljete na adresu: srbija@sevoifc.com.

Za sve dodatne informacije, možete nas kontaktirati.

  Prijavi se na Newsletter

  Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.