Jednodnevni seminar: “Priprema za izradu predloga odluke o budžetu i finansijskih planova za 2024-2026.“

Jednodnevni seminar: “Priprema za izradu predloga odluke o budžetu i finansijskih planova za 2024-2026.“

Jednodnevni seminar: “Priprema za izradu predloga odluke o budžetu i finansijskih planova za 2024-2026.“ 1024 574 Zoran Grubiša

SEVOI FINANCIAL CONSULTING VAS POZIVA NA JEDNODNEVNI SEMINAR NAMENJEN KORISNICIMA JAVNIH SREDSTAVA U REPUBLICI SRBIJI:

„PRIPREMA ZA IZRADU PREDLOGA ODLUKE O BUDŽETU I FINANSIJSKIH PLANOVA KORISNIKA BUDŽETA LOKALNE VLASTI ZA 2024. I NAREDNE DVE GODINE “

25. avgust 2023. godine, BBA, Beograd, Zmaj Jovina 12, sala S1

AGENDA JEDNODNEVNOG SEMINARA

 • 09:45 – 10:00
  • Evidentiranje učesnika seminara
 • 10:00 – 12:00
  • Smernice za pripremu budžeta i finansijskih planova budžetskih korisnika lokalnog nivoa vlasti za 2024. i naredne dve budžetske godine:
   • Opšte napomene za pripremu budžeta lokalne vlasti;
   • Način planiranja mase sredstava za plate;
   • Ograničenja u planiranju prihoda i rashoda;
   • Dostavljanje Odluke o budžetu lokalne vlasti za 2024. godinu.
  • Obaveze u pripremi finansijskih planova budžetskih korisnika lokalnog nivoa vlasti:
   • Smernice za pripremu nacrta budžeta i finansijskih planova budžetskih korisnika za 2024. sa projekcijom za 2025. i 2026. godinu (nadležnost za donošenje, osnov za smernice i način utvrđivanja);
   • Uputstvo za pripremu nacrta budžeta i finansijskih planova (sa prikazom modela i priloga);
   • Obaveze direktnih korisnika budžetskih sredstava u pripremi budžeta (dostavljanje uputstva indirektnim korisnicima, metode procene budžetskih prihoda, određivanje limita, sastanak sa budžetskim korisnicima, analiza predloga finansijskih planova, izrada predloga finansijskog plana…);
   • Način pripreme predloga finansijskih planova indirektnih korisnika budžeta za 2024. godinu (sa prikazom modela);
   • Primena budžetskih klasifikacija u pripremi finansijskih planova budžetskih korisnika.
 • 12:00 – 12:30 Pauza za kafu
 • 12:30 – 14:00
  • Uključivanje javnosti:
   • Javna rasprava (plan i program investicionih aktivnosti);
   • Anketa o budžetskim prioritetima;
   • Građanski budžet (sa prikazom modela);
   • Razmena mišljenja i odgovori na pitanja učesnika.

NA SEMINARU ĆE UČESNICI SAZNATI:

 • Koje su smernice Ministra finansija Republike Srbije za pripremu budžeta lokalne vlasti za 2024. godinu sa projekcijom za 2025. i 2026. godinu;
 • Koje su obaveze lokalne vlasti u vezi sa pripremom budžeta i predloga finansijskog plana korisnika sredstava budžeta lokalne vlasti za 2024. godinu;
 • Kako sačiniti Uputstvo za pripremu budžeta i predloga finansijskih planova korisnika budžeta jedinice lokalne samouprave;
 • Kako će budžetski korisnici lokalnog nivoa vlasti pripremati predlog finansijskog plana za 2024. godinu po programskoj klasifikaciji;
 • Prikaz modela Uputstva jedinice lokalne samouprave;
 • Prikaz modela Predloga finansijskog plana za 2024. godinu;
 • Modeli obrazaca za popunjavanje.

SEMINAR JE NAMENJEN:

 • Načelnicima opštinskih/gradskih uprava;
 • Rukovodiocima finansijske službe direktnih korisnika lokalnog budžeta;
 • Indirektnim korisnicima lokalnog budžeta (ustanove kulture, sportski centri, predškolske ustanove, mesne zajednice…)
 • Osnovne škole, srednje škole, centri za socijalni rad…

PREDAVAČ NA JEDNODNEVNOM SEMINARU JE:

Zoran Todosijević, diplomirani ekonomista
Načelnik gradske uprave za finansije grada Čačka. Akreditovani realizator/predavač iz oblasti javnih finansija i oblasti upravljanja u javnoj upravi.

KOTIZACIJA JEDNODNEVNOG SEMINARA:

 • Za jednu osobu kotizacija iznosi 10.000,00 rsd plus PDV;
 • Za dve i više osobe iz iste organizacije kotizacija po osobi iznosi 8.000,00 rsd plus PDV.

Agendu sa opisom jednodnevnog seminara možete preuzeti ovde.

Molimo da na vreme rezervišete svoje mesto na jednodnevnom seminaru i svoj dolazak i/ili dolazak svojih kolega potvrdite ispunjenom prijavom i pošaljete na adresu: srbija@sevoifc.com.

Za sve dodatne informacije, možete nas kontaktirati.

  Prijavi se na Newsletter

  Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.