Modeli upravljanja promenama u projektu

Modeli upravljanja promenama u projektu

Modeli upravljanja promenama u projektu 1024 682 admin

Reč   “projekt”  dolazi  od  latinske  reči  projectum  od  projicere,“  baciti  ispred“. Prema  tome,  originalno  značenje  reči „projekt“ je  nešto  što  dolazi  ,  pre  nego  što  je  bilo  šta  drugo  naparavljeno. 

“Projekat je privremeni napor preduzet da se stvori jedinstven proizvod,usluga ili rezultat.” (American National Standard ANSI/PMI99-001-2000)”

“Jedinstven proces ograničen po vremenu, troškovima i resursima, sastavljen od skupa koordiniranih i upravljačkih aktivnosti, sa datumom početka i završetka, koji je preduzet radi postizanja cilja usaglašenog sa defeinisanim zahtjevima.” (ISO 10006:2001)

 

Osnovne  karakteristike  projekta  su:

 • privremenost,
 • jedinstvenost i
 • postupna

Upravljanje projektima predstavlja koncept primene odgovarajućih znanja, veština, metoda i tehnika u cilju racionalnog usklađivanja svih potrebnih aktivnosti i resursa neophodnih da bi se određeni projekat završio na efikasan i efektivan način. Uspeh projekta je najmanje izvestan na njegovom početku. Kako projekat napreduje, iz faze u fazu životnog ciklusa. Šanse za uspešan ishod se povećavaju. Projektni rukovodioci često navode da ključ uspešnog  upravljanja projektima i ispunjenja svih projektnih zahteva leži u “trostrukom ograničenju” – obimu projekta, vremenu i troškovima.

Da bi objasnili promene u projektu treba odgovoriti na tri pitanja:

 1. Zašto dolazi do promena u projektu?
 2. Šta se menja promenama u projektu?
 3. Kako se dešavaju promene u projektu?

Odgovor na prvo pitanje daje uzroke promena u projektu. Odgovor na drugo pitanje daje sadržaj tj. objekat promena u projektu. Odgovor na treće pitanje daje proces promena u projektu.

Tri osnovne komponente modela promena u projektu su:

 • uzroci,
 • sadržaj i

Ukoliko su poznati uzroci, sadržina, kao i tok procesa promena u projektu, onda se promene u projektu mogu potpuno razumeti, te se njima može uspešno upravljati.

Koncept upravljanja promenama  u projektu sadrži tri osnovna modula:

 • upravljanje promena u vremenu,
 • upravljanje promenama u resursima i
 • upravljanje promenama u troškovima realizacije projekta

 

Projektni stejkholderi su:

 • Predstavljaju prvenstveno pojedince i organizacije koji su aktivno uključeni u projekat, ali i one na čije interese  može da utiče realizacija projekta.
 • Stejkholderi mogu imati pozitivan ili negativan uticaj na projekat. Pozitivni,ostvaruju korist od realizacije projekta, dok negativni stejholderi u uspehu projekta vide negativan rezultat…primer: društvo za zaštitu životne sredine smatra da realizacija  projekta industrijskog  razvoja može izazvati štetan uticaj na životnu sredinu.

  Prijavi se na Newsletter

  Poslaćemo vam biltene sa vestima i savetima. Nema neželjene pošte.